אחריות תאגידית

תפיסת הקיימות שלנו

כחברת נדל"ן מובילה אנו פועלים לקידום הערכים העומדים בבסיסה של האחריות התאגידית: שמירה על איכות הסביבה, הקפדה על התנהלות עסקית אתית, אחריות כלפי מחזיקי העניין שלנו: עובדינו, לקוחותינו וספקינו, תרומה לקהילה ועוד.

אנו נמשיך לשאוף לאזן ערכים חברתיים וסביבתיים באסטרטגיית הליבה כחלק בלתי נפרד מפעילותנו ומתפעול החברה ושרשרת האספקה. כמו כן, ננהג באחריות חברתית, נעודד מעורבות החברה והעובדים לטובת הקהילה ונעניק שוויון הזדמנויות ונטפח סביבת עבודה בטוחה, מגוונת ומכלילה תוך הקפדה על רווחתם של העובדים .

אנו שמים דגש רב על תחום איכות הסביבה, ומשקיעים מאמצים רבים כדי לצמצם את ההשפעה הסביבתית של הבניינים בבעלותנו. בקנדה קיבלנו אישורי BOMA BEST למרבית הבניינים בבעלותנו. בפולין קיבלנו את אישורי LEED Gold למרבית הבניינים בבעלותנו ובישראל קיבלנו את האישור בהתאם לתקן הישראלי המשודרג לבנייה ירוקה מספר 5281. כמו כן, אנו שמים במרכז עשייתנו את ערכי הליבה של הקוד האתי שלנו המנחה אותנו בהתנהלותנו העסקית. בנוסף, כחלק מתהליכי ההכשרה ושמירת כשירות ההנהלה והעובדים, אנו מקיימים הדרכות תקופתיות, לרבות בנושאי ממשל תאגידי ואתיקה.

אנו פועלים בכלל החברות לקידום האחריות התאגידית, על פי אופי הפעילות באותה מדינה, ולפי הרגולציה והחוק הקיימים בה. כחלק מתוכנית האחריות התאגידית שאנו מקדמים כעת, אנו פועלים ליצירת סטנדרט לפעילות כלל החברות, עם התאמה אישית לפעילות הספציפית בכל מדינה.

אנו מתקדמים בתנועה מתמדת. בתקופה האחרונה, אנו מבצעים תהליך אסטרטגי, המהווה קפיצת מדרגה בניהול האחריות התאגידית בחברה, במהלכו מונתה יועצת חיצונית להטמעת תחום האחריות התאגידית, בוצע סקר פערים בתחום ותכננו תוכנית עבודה סדורה על פי ממצאי הסקר, אשר מתווה את דרך הפעילות בתחומי האחריות התאגידית לאדגר בישראל ולחברות אדגר בעולם, בהתאמה לפעילות ולתנאי השוק והרגולציה בכל מדינה. תהליך זה יביא לשיפור והעמקת פעילותנו בתחום, ולהרחבת האימפקט הסביבתי והחברתי שלנו, בנושאים המהותיים הנמצאים

אנו שואפים להמשיך ולהתמיד בהעמקת הדיווח והיבטי האחריות התאגידית בחברתנו בארץ ובעולם כחלק אינטגרלי מהאסטרטגיה העסקית שלנו וניהול הסיכונים של החברה. כחלק מהעמקה זו אנו מתכננים בשנים הקרובות לנצל את הפלטפורמה הבינלאומית בה אנו פועלים, לתכלל את הידע, הכלים והניסיון שנצברים משאר המדינות בפורטפוליו העסקי שלנו לכדי פורום אחריות תאגידית בינלאומי, ואף לפרסם דוח אחריות תאגידית שיציג בהרחבה את פעילות החברה בכלל המדינות.

דוח אחריות תאגידית לשנת 2022 ועדכוני 2023:

קידום יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם בפעילתנו

בספטמבר 2015 אימצו מדינות העולם, ובהן ישראל, את "אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא" של האו"ם. האג'נדה כוללת תוכנית פעולה המורכבת מ-17 יעדים שאותם נדרש להטמיע במדינות החברות, במטרה להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא עד 2030, והם מכונים Sustainable Development Goals – SDGs.

17 יעדי פיתוח בר-קיימא (Sustainable Development Goals – SDG's) של האו"ם נקבעו בתהליך התייעצות בין ממשלות, גופים בין-לאומיים, הבנק העולמי, ה-OECD, האקדמיה, המגזר העסקי וארגוני חברה אזרחית לשם זיקוק היעדים המרכזיים להשגה בעשורים הקרובים. מדינת ישראל פועלת ליישום היעדים.

יעדי פיתוח בר קיימא נועדו להבטיח פיתוח לכלל האוכלוסייה הגדלה. הקו המנחה הוא שיפור בכל היעדים גם בעבור האוכלוסיות החלשות ביותר. היעדים מתייחסים למגוון נושאים כגון מיגור העוני ושמירה על כדור הארץ לצד יעדים כלכליים-חברתיים כגון שוויון מגדרי, הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית. לכל יעד נקבעו מטרות מפורטות ומדדים למעקב אחר ההתקדמות של כל מדינה ביחס לעצמה ואחר ההתקדמות ברמה העולמית. בסך הכול הוצבו 169 מטרות וכ-230 מדדים.

אלו יעדי האו"ם:

 1. מיגור העוני ברחבי העולם
 2. מיגור הרעב ושיפור הביטחון התזונתי
 3. קידום בריאות ואיכות חיים
 4. הבטחת חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות בלימודים
 5. קידום שוויון מגדרי
 6. הבטחת משאבי מים ותשתיות תברואתיות
 7. אספקת אנרגיה לכל האוכלוסייה במחיר סביר
 8. קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה
 9. פיתוח תשתיות ועידוד חדשנות
 10. צמצום אי-השוויון בין מדינות ובתוכן
 11. קידום הסביבה העירונית בדגש על הכלה של כל קבוצות האוכלוסייה
 12. קידום צריכה וייצור בני קיימא
 13. מעורבות פעילה במאבק בשינוי האקלים ובהשפעותיו
 14. שימור המשאבים הימיים – ימים ואוקיינוסים
 15. שמירה על המגוון הביולוגי – הגנה על בתי גידול ושיקומם
 16. קידום חברות שוחרות שלום
 17. חיזוק שיתוף הפעולה הבין-לאומי לקידום פיתוח בר-קיימא

*מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה: https://www.gov.il/he/departments/guides/sustainable_development_goals_sdg?chapterIndex=2

בהתאם לגישת האחריות התאגידית ההוליסטית בה אנו נוקטים, אימצנו את היעדים הבאים, ואנו מקדמים אותם כחלק מפעילותינו באופן משמעותי ומעמיק:

יעד 3 בריאות טובה ואיכות חיים – קידום בריאות, איכות חיים ורווחה ללקוחותינו במבנים שלנו, ולעובדינו. בנוסף, את התרומה לקהילה אנו ממקדים בתחום הבריאות.

 

 

יעד 7 אנרגיה נקייה – אנו פועלים להפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלנו, תוך קידום פרויקטים לצמצום צריכת האנרגיה במבנים, ויזימה של שימוש בטכנולוגיות חדשניות המסייעות בצמצום צריכת אנרגיה.

 

 

יעד 8 עבודה הוגנת וצמיחה כלכלית

 • אנו מקדמים צמיחה כלכלית דרך פעילותינו העסקית.
 • אנו מקדמים תעסוקה שווה, תנאי עבודה ושכר שוויוניים וראויים לנשים וגברים.
 • אנו שומרים על זכויות העבודה של העובדים והעובדות שלנו.
 • אנו מקדמים סביבת עבודה בטוחה לכלל העובדים והעובדות.

 

יעד 9 תעשייה, תשתיות וחדשנות – אנו מקדמים בפעילותנו שימוש בטכנולוגיות חדשניות בתחום הנדל"ן. טכנולוגיות אלו מייעלות את הפעילות למען לקוחותינו, ומסייעות בקידום איכות הסביבה.

 

 

יעד 11 ערים וקהילות מקיימות

 • אנו בוחרים קרקעות להקמת המבנים במרכזי ערים גדולות בנגישות לצירי תחבורה ראשיים ותחבורה ציבורית, ובמבנים ישנו עירוב שימושים למשרדים ומסחר.
 • אנו תורמים לקהילה בתחומי הבריאות והחינוך, ומפתחים תוכנית מעורבות קהילתית אשר תקדם פעילות עם הקהילות המקומיות באזורי הפעילות שלנו, יחד עם עובדי החברה.

יעד 12 צריכה וייצור אחראיים – כחברת נדל"ן מניב, אנו מייחסים חשיבות רבה לשימוש אחראי במשאבי הטבע. אנו משקיעים בכך החל משלב התכנון, בבנייה, ובתפעול במבנים, ומקדמים צמצום שימוש במשאבים והפחתת פסולת.

יעד 13 שינוי אקלים – התחלנו תהליך מיפוי טביעת רגל פחמנית בכלל חברות אדגר ואנו מקדמים תהליכים שיובילו להפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלנו, החל מתהליך קבלת ההחלטות ועד הפעילויות השונות שלנו תוך התחשבות בשינויי האקלים.

להרחבה ופירוט על יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם, ראו גם באתר SDG ישראל: https://www.sdgi.org.il/