אודות אדגר

About Adgar
ADGAR INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD. אדגר השקעות ופיתוח בע"מ37 PROPERTIES נכסים487,000 m2 LEASABLE AREA שטחים להשכרה3,773 MILLION NIS ASSETS VALUE מיליון ש"ח ערך נכסים

אודות אדגר השקעות ופיתוח בע”מ

חברת אדגר השקעות ופיתוח בע”מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, הפועלת כזרוע הנדל”ן בשוק הישראלי והבינלאומי, של קבוצת צור שמיר מאז שנת 1994. החברה באופן ישיר ובאמצעות חברות בנות משקיעה בנכסים מניבים, בעיקר בתחום המשרדים. בנוסף לרכישות, החברה מפתחת נכסי משרדים מניבים באמצעות רכישת קרקעות ושימוש בעתודות קרקע המיוחסות לאחזקות נדל”ן שונות. החברה פועלת בישראל, קנדה, פולין ובלגיה.

חברי דירקטוריון

דורון שנידמן
יו”ר הדירקטוריון

זאב אבלס
דירקטור

ציפורה קרפל
דירקטור

 

מוקי שנידמן
דירקטור

יוסי קוצ’יק
דירקטור

טל ברנח
דירקטור

דן ללוז
דירקטור

הנהלה

אחריות תאגידית

אחריות תאגידית ושמירה על איכות הסביבה

אנו מחויבים לקיימות, מכיוון שהיא קשורה לסביבה ולקהילה בה אנו פועלים.

אנו מחויבים לגרום לכך,שהבניינים שלנו ישפיעו על הסביבה במידה הקטנה ביותר שנוכל להשיג בצורה סבירה. בקנדה קיבלנו אישורי BOMA BEST למרבית הבניינים שלנו. בפולין בחרנו את LEED Gold כיעד שלנו ומרבית הבניינים שלנו בפולין קיבלו אישור זה ואלה שלא קיבלו נמצאים בתהליך להשגת יעד זה. בישראל השגנו את האישור הירוק בהתאם לתקן הישראלי המשודרג לבנייה ירוקה מס. 5281. הפעילות הנמשכת של הבניינים שלנו משפיעה גם על הסביבה הפיזית. אנו משקיעים מאמצים רבים כדי שהבניינים שלנו יפעלו באופן היעיל ביותר ובכך יחסכו כסף עבור הדיירים שלנו וימזערו את השפעתם על הסביבה.

אנו גם תורמים כסף לארגוני בריאות במדינות בהן אנו פועלים והקדשנו תשומת לב רבה לסגנון חיים בריא. אנו תורמים כספים לפעילויות ואירועי ספורט, לרבות סבסוד קבוצות ריצה בחינם ואירועים עבור חלק מהבניינים שלנו, על בסיס שבועי. הצבנו גם מתקנים לאופניים, חדרי אופניים (עבור אופניים יקרים), מקלחות ו- Adgarbikes בחינם לשימוש הדיירים בכל בניין כסטנדרט בפולין.

קוד אתי

חיזוק מערכות יחסים המבוססות על אמון, אמינות ויושרה
GLOBAL FEATURED PROPERTIESנכסים ברחבי העולם