אודות אדגר

About Adgar
ADGAR INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD. אדגר השקעות ופיתוח בע"מ41 PROPERTIES
(including under construction)
נכסים
(כולל נכסים בהקמה)
547K m2 LEASABLE AREA שטח מנוהל

409K m2Adgar's share שטח בבעלות
4,601 MILLION NIS ASSETS VALUE
(Adgar's share)
מיליון
ש"ח שווי נכסים מניבים
(בבעלות)

אודות אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

מאז 1994, אדגר השקעות ופיתוח בע"מ מהווה את זרוע הנדל"ן של קבוצת צור שמיר בשוק הישראלי והבינלאומי. החברה משקיעה בנכסים מניבים בעיקר בתחום המשרדים, באופן ישיר ובאמצעות חברות בנות. בנוסף לרכישה, אדגר מתמחה בפיתוח של נכסים מניבים באמצעות רכישת קרקעות ושימוש בעתודות קרקע המיוחסות לאחזקות נדל"ן שונות. החברה פועלת בישראל, קנדה, פולין ובלגיה. אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של תל אביב.

חברי דירקטוריון

דורון שנידמן
יו"ר הדירקטוריון

זאב אבלס
דירקטור

אמיר פלג
דירקטור

 

מוקי שנידמן
דירקטור

יוסי קוצ'יק
דירקטור

ריבי כהן
דירקטורית

שי ברוורמן
דירקטור

הנהלה

GLOBAL FEATURED PROPERTIESתיק נכסים גלובלי