אודות אדגר

About Adgar
ADGAR INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD. אדגר השקעות ופיתוח בע"מ41 PROPERTIES
(including under construction)
נכסים
(כולל נכסים בהקמה)
543K m2 LEASABLE AREA שטח מנוהל

406K m2Adgar's share שטח בבעלות
4,409 MILLION NIS ASSETS VALUE
(Adgar's share)
מיליון
ש"ח שווי נכסים מניבים
(בבעלות)

אודות אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

מאז 1994, אדגר השקעות ופיתוח בע"מ מהווה את זרוע הנדל"ן של קבוצת צור שמיר בשוק הישראלי והבינלאומי. החברה משקיעה בנכסים מניבים בעיקר בתחום המשרדים, באופן ישיר ובאמצעות חברות בנות. בנוסף לרכישה, אדגר מתמחה בפיתוח של נכסים מניבים באמצעות רכישת קרקעות ושימוש בעתודות קרקע המיוחסות לאחזקות נדל"ן שונות. החברה פועלת בישראל, קנדה, פולין ובלגיה. אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של תל אביב.

חברי דירקטוריון

דורון שנידמן
יו"ר הדירקטוריון

זאב אבלס
דירקטור

ציפורה קרפל
דירקטור

 

מוקי שנידמן
דירקטור

יוסי קוצ'יק
דירקטור

טל ברנח
דירקטור

דן ללוז
דירקטור

הנהלה

הצהרת נגישות

אדם עם מוגבלות (על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998) יכול לפנות באופן ישיר לחברה בכדי שתסייע בהקראת והנגשת המידע המצוי באתר וכל מידע פומבי נוסף,
לרבות דיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("המגנ"א") ובמערכת אינטרנט להודעות החברות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המאי"ה"), במספר 03-9166691.

אחריות תאגידית

אחריות תאגידית ושמירה על איכות הסביבה

אנו מחויבים לקיימות, מכיוון שהיא קשורה לסביבה ולקהילה בה אנו פועלים.

אנו מחויבים לגרום לכך,שהבניינים שלנו ישפיעו על הסביבה במידה הקטנה ביותר שנוכל להשיג בצורה סבירה. בקנדה קיבלנו אישורי BOMA BEST למרבית הבניינים שלנו. בפולין בחרנו את LEED Gold כיעד שלנו ומרבית הבניינים שלנו בפולין קיבלו אישור זה ואלה שלא קיבלו נמצאים בתהליך להשגת יעד זה. בישראל השגנו את האישור הירוק בהתאם לתקן הישראלי המשודרג לבנייה ירוקה מס. 5281. הפעילות הנמשכת של הבניינים שלנו משפיעה גם על הסביבה הפיזית. אנו משקיעים מאמצים רבים כדי שהבניינים שלנו יפעלו באופן היעיל ביותר ובכך יחסכו כסף עבור הדיירים שלנו וימזערו את השפעתם על הסביבה.

אנו גם תורמים כסף לארגוני בריאות במדינות בהן אנו פועלים והקדשנו תשומת לב רבה לסגנון חיים בריא. אנו תורמים כספים לפעילויות ואירועי ספורט, לרבות סבסוד קבוצות ריצה בחינם ואירועים עבור חלק מהבניינים שלנו, על בסיס שבועי. הצבנו גם מתקנים לאופניים, חדרי אופניים (עבור אופניים יקרים), מקלחות ו- Adgarbikes בחינם לשימוש הדיירים בכל בניין כסטנדרט בפולין.

קוד אתי

חיזוק מערכות יחסים המבוססות על אמון, אמינות ויושרה
GLOBAL FEATURED PROPERTIESתיק נכסים גלובלי