חלוקת דבידנד

תיאור: אגורות לשקל ערך נקוב מניה רגילה

DIVIDEND HISTORY
Ex- Dateתאריך אקסPay Dateתאריך תשלום Amountאגורות למניה Total Paidסך התשלום
27-03-23 04-04-239.2215.2 million NISמיליון ש"ח
30-11-22 12-12-228.9214.7 million NISמיליון ש"ח
28-08-22 07-09-228.5014 million NISמיליון ש"ח
10-09-17 19-09-17 13.0615 million NISמיליון ש"ח
03-12-1917-12-196.249.5 million NISמיליון ש"ח
06-12-2029-12-206.9710.6 million NISמיליון ש"ח
07-06-2022-06-206.9710.6 million NISמיליון ש"ח
07-06-2116-06-217.3412 million NISמיליון ש"ח
15-01-17 23-01-17 13.0615 million NISמיליון ש"ח
18-03-18 27-03-18 11.9215.7 million NISמיליון ש"ח
19-03-19 04-04-19 8.27 10.9 million NISמיליון ש"ח
21-03-2131-03-217.2211.8 million NISמיליון ש"ח
23-03-2006-04-206.8310.4 million NISמיליון ש"ח
24-03-2203-04-229.2315.1 million NISמיליון ש"ח
25-08-1910-09-196.839 million NISמיליון ש"ח
25-11-18 12-12-18 6.528.6 million NISמיליון ש"ח
26-08-2112-09-217.7012.6 million NISמיליון ש"ח
27-08-2013-09-206.379.7 million NISמיליון ש"ח
27-11-13 12-12-13 17.8420 million NISמיליון ש"ח
28-05-15 10-06-15 13.1215 million NISמיליון ש"ח
28-11-2109-12-218.5614.0 million NISמיליון ש"ח
29-05-1912-06-197.5810 million NISמיליון ש"ח
30-05-18 12-06-18 6.168.1 million NISמיליון ש"ח
30-05-2213-06-228.8614.5 million NISמיליון ש"ח
30-08-18 13-09-18 6.228.2 million NISמיליון ש"ח
30-11-14 15-12-14 13.1915 million NISמיליון ש"ח
30-11-15 15-12-15 13.9316 million NISמיליון ש"ח
31-03-14 13-04-14 13.3715 million NISמיליון ש"ח